هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند سطر اول همیشه این است:

خدا با من است!:)


میشه خدا رو حس کرد ...

تو لحظه هایت ساده :)