یکی همیشه هست که عاشق منه
نگام که میکنه پلک نمی زنه
تنهاست خودش ولی تنهام نمیزاره
دریا که چیزی نیست عجب دلی داره
با گریه هام میاد غمامو حل کنه
نزدیک میشه تا منو بغل کنه


از آسمون شب خیلی پایین تره
درو که واکنی خدا پشت دره
چشمامو بستم از کنارش رد شدم
چشماشو بست تا نبینه بد شدم
هر کاری میکنم ازم نمگیذره
حسی که بین ماست از عشق بیشتره
نامهربونی با دلم نمی کنه
به هیچ قیمتی ولم نمیکنه


یه قطره اشکمو که میدرخشه باز
بهونه میکنه منو ببخشه باز
نمیدونم چرا دلم این روزا هوایی شده؟ 

گاهی دلم میگیرد از خودم ....!

ازم پرسیدن اگه امام زمان اومد چی کار میکنی؟؟؟

گفتم :

جلوی پاشون گریه میکنم زیاد خیلیییی ....

تا شاید دلم آروم بشه 

نمیدونم این روزا بیشتر از کی دل گیرم ؟

از چی ناراحتم ؟

نمیدونم چرا باز گریه میاد سراغم...؟


یه جا خوندم نوشته بود اگه بخوای یه جمله به خدا بگی چی میگی؟

من هر چی فکر کردم نمیدونستم چی بگم ؟

دلم یه آغوش خدایی میخواد .....!


+ امتحان مهمی دارم اگه میشه یه کوچولو دعا کنید :)

مخصوصا ماه رمضان که داره میاد و تبریک میگم بهتون