+ اعتراف می‌کنم برای داشتن تو هیچ کاری نکردم اما تو برای برگرداندنم هزارن کار کردی .....


+ خدایا 

نمی دانم با همه اینقدر مهربانی یا فقط من ؟؟


+ در میان تلاطم های  زندگی  همین بس

که میدانم 

هستی 

همیشه 

همین جا 

کنار من


+++++ التماس دعا زیااااد :)

+ آهنگ امیرالمومنین برای شب قدر