هاردی: معذرت میخوام که بهت گفتم احمق!

لورل: اشکال نداره، خودم که میدونم احمق نیستم.


راست میگه، مهم باور ما به خودمونه...

اگه کل دنیا بگن تو آدم خوبی هستی اما خودت بدونی که بدی؛ پس آدم بدی هستی. اما اگه کل دنیا بگن تو بدی و خودت بدونی ذاتت خوب و پاکه پس بدون آدم خوب و درستی هستی.

"" خودت معیار خودتی"" بی ربط :


یاد موقع امتحان میوفتم که شبش گریه میکردم و بعد سر جلسه امتحان :/ نمیدونم چی شد که معدلم اینقدر خوب شد 19

شایدم خیلی خوب نشد یعنی .....اگر چه مهم الانم هست ...

قول داده بودم گریه نکنم ولی بازم کردم :|||+ با ربط :

جمله و دیالوگ بالا حرف خوبی زده اگه من باور داشتم خودمو الان موفق تر بودم.


ببخشید اگه اسامی افرادی نبود یا اگه  کوچولو اشاره کردم.