میخوام انتقاد کنید از وب و خودم

هر چی ، 

اصلنم ناراحت نمیشم 😉

میخوام بدونم وبم چه مشکلی داره 

و اخلاقم

حس میکنم 

یه روز وبم خوبه 

و یه روز غمگین میشه :/

میخوام بدونم نظر شما هم همین هست؟

اصلا کلا انتقاد کنید 

آیا استرسی هست کلا بگید حس تون رو اگه میشه🙂

اولویت با ناشناس ها 😎

چون میدونم به صورت شناس انتقاد نمی کنید خیلی ها

پس ناشناس بگید :)

+ منظورم تنها خودم نیست بیشتر وبم هست با توجه به پست هایی که خوندین ،چه جوریه خوبه بده ؟ منظورم بیشتر اینکه وگرنه به قول نمیشه با دو سه تا پست شخصیت فهمید ،، 


نظراتون رو بزودی جواب میدم :)

نترسین اگه نقدی هست  بگید( چون قبلا نظر بود بر وبم استرسی هست و یه جور میخوام بدونم بازم همین جور هست ؟) اصلنم ناراحت نمیشم.