من نمیدونم هدف چیه که با ماشین هی دید میزنن و هی می ایستن ؟؟


بابا ماشین باکلاس داری به من چه ؟

 هی با خودم می گفتم لا اله الله ،،،  بی ادب، بی مغز ، خجالت بکش هی میای نگام میکنی و می ایستی ، 

 خیلی عصبی میشم یعنی چی در مورد من فکر میکنند  ؟؟  آقا برن دنبال کسی دیگه چی کار به من دارین 😞😠😤😡 ،،  امروز باورم نمی شد یه ماشین اومد یه نگاهم کرد بعد ایستاد  من هنگ کرده بودم  یعنی چی این کارا خجالت بکش 😠😠  ( بگم بی حجابم از اینا که مو رنگ میکنند و هفت رقم آرایش میکنند که نیستم  ) 

یه بارم با چادر بودم یعنی من داشتم شاخ در میآوردم گفت خانوم بیا سوارت کنم 😵😵😵😵😮😮😤😤😤😤😤

من نمیدونم چرا این شکلی و این جوری هستن کسی با خواهر خودشون اینکار بکنه که طرف رو تا حد مرگ میزنند واقعا خجالت آور هست.

خواهش دارم اگه پول دار شدین یا هستین اینکار رو نکنید برید درس بخونید، مسافرت، فکر تون روی چیزای مثبت و مهم زندگی باشه نه وقت تلف کردن و اذیت کردن دیگران،، دختر و پسر هیچ فرقی نمی کنه  دختر ها هم جدید از این کارا میکنند ....