اگه میشه یه ذره دعا 🙏


+ نظرات رو میبندم فقط اگه خوندین یه دعا کوچولو کنید 🌷چون نمیخوام زحمت بشه و کامنت بدین💜