ترس تو از اینده نیست 

علت پریشونیت گذشته هست ...

آره گذشته...

و گذشته ...

و گذشته .....


لذت انچه راکه داری 

باآرزوی آنچه که نداری 

خراب نکن...


# دلم میخواد بنویسم و خالی بشم ولی  چه فایده  .... از چی بنویسم ؟ شاید اشتباه انتخاب کردم ،، نمیدونم چرا نشد ؟؟؟ 
کاش یکی پیدا میشد میگفت چرا ؟ دیگه خسته شدم ... دنبال علت رفتم دنبال دلیل رفتم  که چرا نشد ولی پیدا نشد!!