بعضی مواقع میخوام به روی خودم نیارم و ادامه بدم....ولی نمیدونم چرا امروز عصر اینقدر  حالم گرفته شده و همش یاد  این میرفتم که چرا  نشد :///


دلم میخواد برم و برم... نمیدونم کجا ولی برم..


خسته ام ...دلم میخواد قهر کنم و برم ...


++فکر کنم بازم زیاد این هفته خسته شدم...


فکر کنم یه چند مدتی نباشم....


## من و غریبه جان  جواب سوالاتمو بده و بفرست برام تا بگم چی کار کنی برای آزمون و بقیه موارد .


اهنگ صبر منم میره  ...