امروز زیبا بیندیش و بکوش 

مهربان    باش  و  عشق  بورز  ....!

دستی را بگیر پر شوى از حس زندگی.    

زندگی را باور کن :)

جرات کن و متفاوت  باش🌷 


تلاش کن تو زندگی !!!!!

مثل درختی باش

که اگه بهت کسی لگد زد  شکوفه بارونش کنی..!هرگز فراموش نکن  !

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند 

اگر خوب پیش میرود ازش لذت ببر

چون برای همیشه دوام نخواهد داشت

و اگر بد پیش می رود نگران نباش چون برای همیشه دوام نخواهد .....!


+ داشتم پست های قبل رو میخوندم که به این پست رسیدم  دلم بازم از این پست ها و انرژی ها میخواد🎈

تعدادی از دوستان در خصوصی با نظراتشان هم امید و هم انرژی فرستادن و منو متعجب کردن از این کار و من از همین جا خیلی ممنونم ازتون اگرچه پیام های عمومی هم جای خود داره:)حالتون خوب:)

نظرات رو به زودی جواب میدم چون در حال مطالعه هستم این چند روز متاسفانه نخوندم:گزندگی تون سرشار از شادی و لبخند