موضوع انتخاب کردن برای  وبلاگ :/


فقط موضوعی برام عجیب بود اینکه داشتم با بچه ها ( اقوام )حرف میزدم همین جور داشتیم حرف میزدیم که رسید به قسمت😶😶😶😶😵😵😵😵

بهم میگن  ما خیلی دوست داریم بدونیم  با کی ازدواج میکنی ؟؟؟؟ یعنی این سؤال فکر کنم عمق فاجعه هست ://

و من هنگ کرده بودم و خیلی گیج شده بودم  ... آخه این چه سوالی است 😧 

ولی منم سر کار شون گذاشتم تا دفعه دیگه اذیتم نکنند خخخخخخ 😀  


موضوع بعدی

  

امتحانات😰😰 

خدایا فقط خودت کمک کن من نمیدونم هدف یادگیری است یا فقط  اذیت کردن 😶


بعضی مواقع هم  تنبلی میخواد چیره بشه به آدم :///  و این بده 😑


# کاش یه انرژی قوی میومدم و تا سه ماه پر انرژی بودم 💪

+ خدا انرژی لطفا :)