در حق خودِ آینده ات یه لطفى کن 

و الان یکم سخت تر کار کن...💜🌈


✅اگر چیزی را با تمام وجود میخواهید، در راه بدست آوردنش تسلیم نشوید... 

✅شاید صبر کردن دشوار باشد اما یقینا حسرت خوردن از آن هم بدتر است...


🍁بعضى وقتها دفعه ى بعدى وجود نداره شانس دوباره و وقت اضافه اى نیست گاهى فقط "الان" هست یا "هرگز" 

✍معجزه ها وقتى شروع به اتفاق افتادن می کنن که به همون اندازه اى که به ترس هات بها و انرژى میدى، به رویاهات هم انرژى بدى...❤

┄┄┄┅┅❅♥️❅┅┅┄┄┄


♻️راه راست و بدون پیچ و خم رانندگان ماهر نمی‌سازد...🚗


+ باید بشه  حتی اگه غیرممکن باشه !

انرژیییییییییییییییییییییی👊