خب روز ها  ، هر کدوم یه جوری میگذره :)

به خودم میگم آرام کجااییی؟ آیا راضی هستی ؟

آیا خوبه ؟ آیا همینه ؟ 

ولی جوابم هنوز بله نیست ....


موضوعات 


اینو همیشه یادت تون باشه  اگه یه خانم مسن دیدین اگه بهش بگین مادر جون ، اینقدر خوشحال میشه :) اینو من امتحان دارم تازه قربون صدقه ات هم میرن و دعای خیرت میکنند😎

 به من که میگن خانوم کوچولو چی ؟🎈  ولی خدایی نازم ( یکمی قربون صدقه خودم بر م ، ذوق کنم ، من ذوق نکنم پس کی ذوق کنه؟ 😀)  


یه خانوم بود داشتم براشون دست شون رو تمیز میکردم بهم میگفت ایشالا زیارت امام رضا نصیبت بشه ! از کجا می دونست من نرفتم ؟؟؟ شایدم همین جوری گفت 😑


بعضی مریض ها فقط نگات میکنند شاید فقط خوشگلا رو نگاه میکنند( اعتماد بنفس 🙆)  شوخی کردم از این مورد ها هم پیدا میشه چه میشه کرد ...داشتم نگاه یه فیلم میکردم البته سریال بود و رمانتیک😍 خب ، چیزی که برام عجیب هست اینکه مردم چه خانوم ها و چه آقایون چه دخترا چه پسرا این فیلم ها رو نگاه میکنند ولی جنبه های مثبت رو نمیگیرن منظورم اینکه  مثلا  داخل سریاله پسره غیرتی هست و دختره نباید با هیچ پسر دیگه ای باشه و دختر رعایت میکنه ولی حالا در دنیای واقعی میبینیم طرف چی بگم .... 

 چرا ارزش ها اومده پایین چرا دخترا ( البته بعضی )واسه خودش ارزش گذاری نمیکنند!! 

چرا پسرا ( البته بعضی ) برای خودشون ارزش قایل نیستند ؟   


نمیدونم ارزش ها داره کجا میره؟؟؟

خلاصه بگذریم ولی سریال خوبی بود تقریبا ،،،  خیلی وقت بود سریال نگاه نکرده بودم اونم چی عاشقانه 😍 به شرطی آخرش  عاشق بشم خخخخخخ#من _ آرام _ دریاب_مرا#