میدونم امتحان هست و اینکه قبلا خاطره خوبی از این امتحانه نداری ولی قرار نیست که اتفاقی بیوفته !

مثل امتحان های قبل که خوب دادی فقط اعتماد داشته باش به خودت :)

میدونم اسم امتحان یه جوریه ولی تو میتونی چون باورت دارم 🎈

اگرم رتبه اول نشدی هیچ عیبی نداره لازم نیست که این همه به خودت ناراحتی و استرس وارد کنی ، خدا بزرگه کمکت میکنه 🙏

اعتماد داشته باش به خودت :)


#دل_ارامِ _آرام من💜


شبتون زیبا و اروممم😍