خب روز تولدم بهترین روزی بود که داشتم از تبریک هات از کسانی که حتی انتظار هم نداشتم از کیک تولد درست کردن یه خانوم کوچولو و آهنگ زدن برام :) 

از تبریکات یهوییی 💜  فکر کنم فقط مونده بود خواجه حافظ شیرازی یه تبریکی بهم بگه 😀

از کسانی که هنوز یادشون بود من کی تولدم هست چه در مجازی چه در واقعیت!  و من تشکر میکنم از  همه :) واقعا نمیدونم چی بگم 😍

ولی روز بعدش و بعدش تر اصلا افتضاح  یه اصلاح هست حالا نمیدونم چیه دقیق ولی منظورش اینکه یه روز قشنگ خوبه ها و روز بعد از حلقومت این لذت ها کشیده میشه بیرون :///// 

آخه چرا ؟ حالا من بدبخت خواستم یه روز خوش باشمااا 😑

+ امتحانات هم که من نمیدونم واقعا چیم شده :(  ترم قبل با یه چشم اشک و و یه چشم درس یعنی گریه میکردمو میخوندم خیلی خوب شدم تقریبا  ولی الان نمیدونم چرا با اینکه گریه نمی کنم  و مطالعه هم ساعتش بیشتره دارم اینجوری میشم :/ خوب نمیشم😐 یعنی خسته ام  البته یکمی بیخیال هم شدم نمیدونم چرا :/

فکر کنم باید بر م کنار یه دره خودمو پرت کنم پایبن :/ چرا اینجوری شدم این ترم 😒😒😒