بعضی ها فکر کرده بودن خبر  عشق و عاشقی هست که زهی خیال باطل 😉

ولی باید اذیت تون  میکردم  میگفتم  عاشق شدم قرار عروس بشم 😀

خخخخخخ

ولی این چیزا نبود و نیست😎 خب پس چی بود؟😐

خبر خوبم اینکه معدلم19/20شد 😍😍😍😍 و جز نفرات تاپ دانشگاه🙆

ولی خیلی خوشحالم بعد از اون موضوع ناراحت کننده که از  اشک ریختن داشتم کور میشدم 😞

خوشحال ترین خبری بود که شنیدم چون تنها دل خوشیم همین بود و بس !


بهترین درس رو که حتی پزشکی ها  ازش می نالن و دنبال پاس کردن هستن شدم 20 :)  

فکر نکنید آسون بود اونقدر سخت بوووود ... مغز آدم نابود میشد باور کنید .

خیلی از درسا رو عالی شدم ولی بعضی درسا انتظار بیشتری از خودم داشتم اما متاسفانه دقیقا همون شبش کلا افسرده شده بودم :/ و اینجور که باید نشد و بعضی موارد هم ولش میکنم مهم نیست ....

**به خودم میگم من تازه این رشتمو دوست ندارم اگه پزشکی بودم چنده میشدم؟  یعنی بیشتر میشدم ؟ 😑

مهم اینکه دیگه اونجایی که میخواستم نیستم ...

فقط در آخر بگم خواستن توانستن هست :)

ولی خیلی خوشحال شدم و اصلا باورم نمیشد 🙆

#  26تا لایک پست قبلی؟ یعنی توقع ازتون نداشتم از زشت شدن من خوشحال بشیناا😒 

خوشحالم شما که لبخند زدین😀😃