#من هنوزم زنده ام 💜

کاربیمارستانی ، دانشگاه ، کلاس ، مشغولم ولی یه چیز که اذیتم میکنه علاقه بچه ها رو می بینم برای رشته شون و خودم که چی بگم ..

بازم شروع شد و بازم حرفای من،،،،  

با خودم میگم چی میشد من علاقه داشتم ، صبح تا شب درس میخوندم ، داخل رشته خودم کار پژوهشی میکردم ،،،،  با ذوق کارای بیمارستان رو انجام میدادم ، با علاقه به درس های رشته ام گوش میدادم و خلاصه بگم  با علاقه پیش میرفتم ...

اونوقت بود که چه پیشرفت هایی میکردم ، اونوقت نشون میدادم علاقه به رشته یعنی چی !!!! نه الکی بگم علاقه دارم و در عمق ماجرا فقط به خاطر درآمد و کلاسش خوشم بیاد از کارم،،


+میخواستم نیام وب ، آخه اصلا این مدت نرسیدم بیام وب ولی به یادتون بودم 💛  

داشتم نظرات قبل رو چک میکردم راستش رو بگم یکی از کارای که علاقه دارم اینکه پست های خودم رو نگاه کنم و حتی نظرات خود شما و خودم 😻 داشتم چک میکردم که زد روی یکی از نظرات و فهمیدم وب حذف شده:/


خیلیاا حذف کردن و رفتن😢 ولی فقط میخوام بگم  شما هم ما رو تنها بذارین و برین مثل دنیای واقعی که آدم ها فقط به فکر خودشون هستن و میخوان به هم  ضربه بزنن :(  و آدم تنهاست !!

 

#میخواستم گولتون بزنم 😀و نیام چون واقعا وقت نمی کردم نه گریه ای بود و نه حرفی فقط وقت نبود :(

ولی هستم و سر بهتون میزنم دیر یا زود :)))) 

ببخشید که نرسیدم نظر برای  پست هاتون بذارم  :/