لجباز اینو میخوام اینجا اعتراف کنم ، چون هر وقت یه نفر قانع ام خواست بکنه  حرفش رو قبول نکردم مخصوصا برای هدفم ، هیچ وقت نخواستم بپذیرم و حتی حالا که اینجا هستم ، نمی تونم بپذیرم ،،،،مشکل اصلیم هم همینه . هر وقت هر کسی خواست راهنمایی کنه بگه بابا دیگه تموم شد ، حیفه اینجور پیش بری و... گفتم نه بازم دلیل خودم رو آوردم ،، هنوزم میارم . 

وگرنه تا الان باید عاقل میشدم و ول میکردم هدفمو و همین راه رو میرفتم مثل یه آدم عاقل ! 

پذیرفتن برام سخته  ، از اینکه نشد !   ولی فهمیدم تو این دنیا نمیشه همه چیز رو

 با هم داشت 😑 

از پر حرفی خوشم نمیاد ولی اگه بدونم طرف مقابلم به حرفام گوش میده با دقت ، خب خیلی حرف میزنم :)  

 نصف بیشتر شیطونی هام اینجا هست 😎 اگه بدونم فردی که دارم باهاش حرف میزنم  به حرفم گوش نمیده و کلا چه جور بگم تو ذوقم بزنه خیلی کم حرف میزنم و گاهی دیگه حرف نمیزنم....

عصبانی نمیشم  نمیشم ،،ولی اگه بشم خیلی عصبانی میشم😠 ولی اهل توهین نیستم فقط درحد بی ادب ، مغز تو سرت نیست و اینجور موارد 😀  

خودم رو اذیت میکنم البته بیشتر بر میگرده برای کنکورم که کلا یه برنامه های سختی میرختم اگه نتیجه بد میشد چه امتحان چه آزمون ،، و خودم رو مجبور میکردم انجام بدم حتی حق نفس کشیدن هم نداشتم ، جالب اینکه با وجود مریضی ام انجام میدادم.

هنوز از دست خودم ناراحتم  ،

 میدونم اگه قیامت بشه اولین چیزی که ازم شکایت میکنه چشمام هست نه به خاطر نگاه به نامحرم نه به خاطر گریه های که ریختم که تا حد کوری رفت ...

گاهی بی حوصله میشم و گم میکنم که کجام و جواب کسی رو نمیدم و سکوت رو ترجیح میدم.

بسیار احساسی ، گاهی با یه آهنگ غمگین یا نوشته گریه میکنم و گاهی با مرگ یه نفر حتی اشک از چشمام نمیاد ولی فکر میکنم چی شد که تموم شد...

زیادی مهربونی هم به درد نمیخوره  اینو میدونم ولی هم چنان ادامه میدم نمیدونم برای چی شاید فکر میکنم جزیی از وظیفه برام شده ، جوری که مثلا اگه کسی دعوام کرد هیچی نگم و اگه من چیزی گفتم باید برم بعدش عذر خواهی کنم، شاید اگه شکست تو هدفم نخورده بودم این شکلی نمیشدم .

آهنگ دوست دارم گاهی از این رمانتیک ها گوش میدم که اگه یکی بیاد گوش میده میگه عاشق شده رفته 😍و گاهی هم از این آهنگ ها شکست عشقی ها گوش میدم که اگه یکی بیاد ببینه میگه این مطمئنم شکست خورده!  البته فقط نه با یه آهنگ بلکه  از روی حالت چهره ام 😐


انتهای هر حرفی ام هم شد اگه اینجور نشده بود و رسیده بودم به هدفم میشه ...

هیچی هم بلد نیستم 😞  اینو واقعا میگم ، بیچاره  کسی که بعد ها با من ازدواج خواهد کرد خخخخخخ  فکر کنم از گشنگی بمیره 😂😷