# فهمیدم نمی تونم وب رو ترک کنم ؛ همش یه حسی بهم میگفت برو بنویس ( آقا روانی ام کرد 😄) منم دیگه اومدم💜

 اینجا تنها جایی که می نویسم و اگرچه گاهی حالم خیلی بد میشه ولی خب بعد از چند روز که حالم بهتر شد پشیمون میشم 👀  که چرا رفتم امروز هم از اون روزا بود .