# کسی نمی دونه هدفمو ، فکر میکنند خوشم برای خودم و کلاس میذارم، ولی چرا شاید از روی چهره ام بفهمن !!

فقط اگه از این خواستگار های سمج باشه چی ؟ 😑  فهمیدم که دو سال هم به پام نشسته 😶 چون میدونسته  اگه بیاد جواب منفی میگیره خخخ میگم جَلَب هست شما ها باور نکنید..

اصلا یه جور اومد خواستگاری که من هنوز موندم 😫

نمیدونه که نظرم منفیه ... شاید بر بخوره بهش ، متاسفم ،،،، اگه قبول نکرد که مطمعناا نمیکنه میگم وقتی ماشین و خونه خودتون تنهایی خریدن اونوقت بیاین و یه شغلی که نزدیک 6 میلیون درآمد داشته باشه ، شاید در امد و ماشین رو یه کاریش بکنه ولی محاله خونه؛ البته من که شانس ندارم خونه هم میخره میاد😕

بهم میگن یه خوب امد بریاااا😓 نمیدونم من نمی تونم اونا رو بفهمم یا اونا منو😐 

فقط اگه بفهمن خواستگار های دیگه رد شده  مخصوصا اون پولداره خخخ واقعا تو سن 18 اینا مونده بود 😒  زندگی مَرد میخواد اینو همیشه یادتون باشه !!!!!!! 


@مگه نمیدونی چیه من تنهام...