دلم تنگ شده بود برای نوشتن 😍

( مثلا  انگار یک سال گذشته 😂)

تصمیم دارم که یه تغییراتی بدم در وبم 

یکی برای بچه های کنکوری یکی هم اطلاعات پزشکی تون و دیگری نوشته های خودم :) 

اطلاعات پزشکی یعنی من تمام آزمایشات رو تا جایی که بلد باشم یادتون میدم که وقتی یه آزمایش خون یا هر آزمایش دیگه که دادین خودتون ، هر کلمه انگلیسش رو بدونید و دیگه دکتر خودتون باشین :) اگرچه مطالب دیگه هم می ذارم ولی خیلی خلاصه تا خسته نشین 🌼

بچه های کنکوری هم من این دوماه که هست روش دقیق جمع بندی در پست های به صورت چند بخشی می نویسم و هم چنین نکات دیگه !

نوشته های خودم هم  حالم از همون موقع که تصمیم رو گرفتم خیلییییییی بهترم باور کنید گریه هم نکردم 💜  و اونم یه کوچولو تغییر خواهد کرد :)

هر هفته یا دو هفته یکبار اون دو تا مورد پزشکی و کنکوری رو از هر کدوم یک الی دو تا پست می نویسم !

راستش پزشکی رو به خاطر خودم هم میگم چون تنبلی نکنم و هر مطلبی رو بلد باشم و مجبور بشم بخونم 😎


امیدوارم اجرایی بشه :)


+++احوالتون ؟ چه خبرا ؟ زندگی خوش میگذره ؟ 

این درس فسقلی 👶مگه وقت برای آدم میذاره😒