نمیدونم چرا امروز دلم گرفته ...

اصلا حوصله ندارم ، درس هم نخوندم😞 یعنی مرور نکردم ( بله بچه درس خون می باشم 🎈) امتحان دارم 😨

اصلا یه متن یا اهنگ غمگین بخونم و گوش بدم ، دلم میخواد بشینم اونقدر گریه کنمممم ...

  احساس میکنم بدنم خیلی خسته هست  ، از بس قبلا زیاد گریه کردم دیگه نای گریه کردن ندارم !

نتیجه میگیریم خیلی گریه نکنم تا بعد یه انرژی برای گریه کردم داشته باشم اینجوری خیلی بدِ نتونی گریه کنی :/ عین یه بغض میشه این حسِ

به خاطر هدف و هیچ چیز دیگه ای هم نیست باور کنید نمیدونم چم شده 😶

خدایا خودت حالمو خوب کن :)

+ خواب دیدم عاشق شدم 😂😂😂  فکر کنم اثرات زیاد درس خوندنِ

#برای اکثریت سعی کردم نظر پر انرژی بذارم تا حالم خوب بشه :) فقط خیلی از عنکوبت اتاق میم الف ترسیدم خیلییییییی😨 اصلا احساس میکنم اطرافم  پر از عنکبوته 😕


پ.ن: دیگه دلم گرفته بود پست نمیذاشتم حالم بدتر میشد !