به حلقه های اشکِ تو چشمام قسم 😢

دیگه طاقتِ این استرس ها و ناراحتی ها رو ندارم :(

نَکِه نخوام توانایی اش رو ندارم ..

اون از چشمام که دید خوبی نداره مثل قبل و اونم از سیستم بدنم که ضعیف شده ..


امام رضا میشه یه بار ضامنم بشه ؟😞

خسته ام ، دلشوره دارم ، میترسم ...

بگو چیزی نیست هیچ اتفاقی نمیوفته !


#میشه برام دعا کنید ،،، آخه یه موضوع پیش اومده دعا کنید هیچ چیزی نباشه و هیچ اتفاقی نیوفته.. 

بازم میگم به دعاهاتون اعتقاد دارم :)

پ.ن: بچه های که نظر خصوصی فرستادن شرمنده من نتونستم زود جواب بدم فردا ظهر سعی میکنم جواب بدم ..