چرا اینقدر خوبین؟😍

چرا زود دعاهاتون برآورده میشه ؟😎

:)

مرسی از اینکه همیشه هستین:) 

# یعنی داشتم از استرس میمردم ، اونقدر حالم بد بود که میترسم راه برم ..

ممنون از  همه تون :) 

البته هنوز یه ذره استرس دارم ولی خب بقیه اش رو میسپارم به دعاهای شما که کردین و خدا :)

*راستی چهارشنبه هم برنامه آموزشی هست 📚