بارون که می باره از چشمام..

دل گیرم از هر کی که تو دنیامه ..

همیشه وقتی اینجوری داغونم 😞

تو رو به راهم میکنی ، میدونم ...


#آرامشی داره صدات که دردمو کم میکنه ،،،،چیزی بگو حرفای تو بد جوری خوبم میکنه ...


چرا خدا دیگه چیزی نمیگی ..؟

منو آرومم کن ..!

چرا دیگه یه اتفاقی نمیوفته که حالمو خوب کنه.. !

به خدا ، من منتظرم ...


خدایا ،صدام بزن ..😢

خدایا منو فراموش نکن ...!