اگه این بار نشه چی ؟ 

نمیتونم بهش فکر کنم ..

فکر کنم خوب درس نخوندم .. یا شاید بقیه بیشتر خوندن...

اگه معدل تاپ نشم چی ؟ با این وضع نمرات ...! 

چرا اینجوری شدم :(

من که به هیچ جا نرسیدم چرا اینجا هم باید نرسم ای خدا ...

خدایا با من این کار رو نکن ...

چرا خوب ندادم امتحانمو !

چی کار کنم دیگه ....؟

میدونم تنبلی کردم هر بار گفتم دفعه بعدی ..

ولی تو که وضع منو میدونی ،،،

استرس دارم ..

میدونم ولی چی کار کنم گاهی که نه بیشتر مواقع پیش میاد که دیگه آدم خسته میشه .. مثل خیلی که الان سردرگم هستن ، مثل خیلیا که حسش نیست و اینا میگن ..

ولی نمیدونم راه حل اصلی چیه ؟

نمیدونم کی تموم میشه :/


اگه نمره اول نشم چی میشه ؟ 

نمیتونم باور کنم نه ...

نمیتونم این کلمه رو باور کنم که عقب موندم ..