خدایا خودت همه چیز رو درست کن ،،،

چرا هر چی میخوام به دید خوب همه چیز رو نگاه کنم ،همه چیز خراب و خراب تر میشهههه..

آخه آه دل شکستن کی ، دامن گیرم شده..؟

درستش کن نذار تنها باشم نذار..!

نذار افسرده بشم نذار..

نذار نابود بشم نذار ..

دیگه چی بگم ..


# یادتِ وقتی ناراحت بودم ، زود گریه میکردم هیچی نمی گفتم ولی درستش میکردی ..!

حالا من همون ارامم ، همون فقط دارم سعی میکنم گریه نکنم ..

خدایا میدونی به هیچ کس بدی نکردم ، محبت کردم ، مهربونی کردم ولی هر کسی رفت سمت خودش ، نفع خودش ، دل سوزوندم ولی برام مهم نبود بازم دارم اشتباه میکنم  و بازم خوبی کردم ، نمی گم خیلی خوبم ولی نمیدونم چرا اینجوری شدم ؟ چرا بدجنس نیستم ، چرا نمی تونم دروغ بگم ، چرا نمی تونم  محکم وایسم و حرفمو بزنم حتی اگه طرف از دستم ناراحت بشه ..

و آخر سر من همان بودم و هیچ کس توجه نکرد که بذار این باشه ، خوبه :(

این گریه نداره خدا ؟ 

میدونم خیلی وقت ها عین این ادم های طلبکار حرف زدم ولی تو دلم هیچی نبود ..

خدا باورت میشه نمی تونم بدی کسی هم بخوام ، اگه بخوام برای خودم میشه با وجود طعنه هایی که زده و دل هایی که شکسته ..


آرومم کن که این مدت ، آشوب ام  از همه چیز ...

دلم میخواد یه خبر خوب بهم بدی ، تا برگرده اون انرژی قبل :)


##چرا تو این شهر غریب افتادم ؟