به این فکر میکنم اگه یه رشته دیگه میخوندم رفتار مردم باهام چه جور بود ؟ 

یه رشته بالاتر ....

مخصوصا وقتی حق با من نیست !

آیا از این ادم های که خودشون رو برتر دیگری میدونند به خاطر سطح رشته شون ، میشدم ؟ 

یه زمانی ها بعضی حرفا که زده میشه یعنی تو حرف نزن هیچی نیستی تو :/  با اون رشته ات..

حالا شاید رشته رو نگه ولی مطمئنم تو حرف نزن رو میگه ..

تلاشمو میکنم و ..

اینو مطمئنم یه روز میرسه که منم موفق میشم :) 

#فقط یه حرف برای خالی شدن بود..