خواستم یه روش برای افزایش درصد عمومی ها بگم 

که نظرم عوض شد چون دیدم خیلی از بچه ها  احساس سردرگمی دارن ..

این پست فقط برای خالی شدن هست همین :) 

شاید هم رفع شد همه چیز ..

از هر چیزی نگرانی بگو 💜

#میتونی ناشناس هم بگی :)

فقط کامل توضیح نمیدم برای افزایش درصد عمومی ها حتما عمومی های کنکور های دیگه مثل ، هنر ، انسانی . ریاضی چه داخل و خارج کار کنید خیلی بهتون کمک میکنه :)

*اگه شد یه پست میذارم در خصوص ضرایب و تکنیک و این چیزا ..