لیلیِ بی عشق ..

 کجایی تنها ؟

**

مَجنُونِ لیلی 

 ببخش ..!

آخه دِگَر لیلی ، لیلیِ سابق نیست !

قلبی نداره،برای عشق ِِتو ..

قلبش یه روز گرفت برای نرسیدن ،برای نشدن ..

تنها گریه کرد و شکست ..

آن موقع کجا بودی ؟ 

برو زیْن جا که ...

 دِگر لیلیْ، نیست ..

برو ...

#

من نمیدونم اینایی که یه خواستگار براشون میاد چرا زود ازدواج میکنند ؟ یعنی زود عاشق میشن ؟O-o 

بعضی مواقع شک میکنم که عشق یعنی چی ؟

امیدوارم که همه اونایی که ازدواج میکنند خوشبخت بشین :)

خودمو عشق است که عشقی ندارم :)

البته یه عشق دارم اونم رسیدن به هدف 💜

**

دلم برای اون چند تا کارشناس ارشد که از بیکاری ناراحت بودن می سوزه،، کارشناسی ارشد باشی اونم  دولتی،،،، بعد تازه یکی شون انصراف از دکترا :( 

نظرات هم جواب میدم ..

پ.ن: اشاره میشهه ، روزی هم می رسه اینجا بیایی قربون صدقش بری 😂

دیگه طاقت نرسیدن رو ندارم به همین خاطر درس رو ترجیح میدم ..