چشمانِ تو ...!


بازی است دیگر یا برنده یا بازنده ..

ولی دوست دارم نتیجه این باشد :


یک هیچ به نفعِ تو :)


 

# من از همه دعوت میکنم .

میم .الف عزیز🤗

امانیتا عزیزم 💜

بانو گلم 👰

همزاد آبجی🙃

پاییزی جونم 🍁

زری :) خانوم یخی 😻

اسوکا خانوم 🍀

یاسمن جون😍

نیلو عزیز❤

سمانه جان 😃

ایلین خانوم گل😘

بهار جون 😊

دوقلو ها :)))

آرامش🙆

جناب قدح 

آقای علیرضا 

آقا وحید

آقا امیر 

آقای رمانتیک 

جناب هاتف

آقای سر به هوا 

اقای m.r


*اونایی که میدونستم ننوشتن رو نام بردم !

اگه اسمی فراموش شد ببخشید ..

عیدتونم مبارک💐