اصلا من خیلییییییی حالم خوبِ ^__^

واسه یه بارم شده باهات لج میکنم و نشون میدم من خیلییییییی خوبممم :)

عالیییییی ،بهتر از این نبودم D:

دست از سرم بردار ! 

#شاید نیاز به خودم انرژی بدم همیشه دوست داشتم پر انرژی ، با حس امید قوی ، حال خوش، و از شدت خوشحالی جیغ بزنم ، آهنگ گوش بدم و بیخیال دنیا :) 

میخوام تو این پست بشم آرام پر از حس خوب ؟) 

پر از عشق و زندگی 💜

اصلا فکر کنم رسیدم و همون شده که میخواستم :)

یاد ِِ حرفِ خانومِ افتادم  که گفت نیازی نیست دارو تجویز کنه ، هر مریضی تو رو ببینه حالش خوب میشه خوشگل خانوم 😍

فقط این جمله برام خیلی خنده داره که میگن بذار برسم همه رو زخمی میکنم 😂 ما که کسی رو نداریم زخمی کنیم اگرچه افراد هستن که بحالشون گرفته میشه ولی نیستم در اون حد که بخوام کسی رو زخمی کنم ترجیح میدم آروم باشم :)