نمیدونم باید چی بگم اصلا باید چیزی گفت...

تو این دورانی که حالم خوب نیست دیگه شما حالمو آشوب نکنید با شوخی های بی مزه ..

از بس این روزا حالم خوب نیست شوخی  ، جدی شده بود و حتی میخواستم پلیس فتا زنگ بزنم!!

نمیدونم این روزا کجام ....! 

ناراحت نیستم مثل قبل نیستم که بخوام داد بزنم و یا دعوا کنم ، 

وقتی فهمیدم الکی هست و چک کردم ، حتی یه دونه کلمه خشمگینانه هم نگفتم ، گفتم بذار یه نفر هم تو دنیا شده الکی بخنده .. خوش باشه که یه نفر رو سر کار گذاشته...

دیگه چیزی مهمی نیست ،،، چیز مهم اون بود که تموم شد و حالا من منتظر اون تایم و ساعت باشم که برسه ... 

این جمله برام دردناک بود خیلییییییی ...

+آرام 

-بله 

+میخوام یه چیزی بهت بگم !

- بگو 

+ دلم برات میسوزه ....!

دلم میسوزه ...!

+نکته خیلییییییی مهم 📛

من در هیچ شبکه مجازی ، کانالی ندارم یا گروه ، چه درسی و چه کنکوری و چه غیر درسی و دل نوشته ،

اینستاگرام ندارم اگه داشتم حتما میدادم به اون هایی که می شناسم.

شماره، من تو عمرم به کسی ندادم در وب  ! حتی اگه من یه روز   بیام بگم این شماره منه ، باور نکنید ⛔

من تا حالا به هیچ کس ، به کسی که نشناسم  شماره ندادم ، موبایلم در سال شاید بیست  تا زنگ بخوره !

اگه کسی گفت من شماره دارم یا چمیدونم و ای دی یا کانال زده آرام برای کنکوری ها الکی است!

خلاصه من فقط اینجا هستم اینجا...

@گاهی بعضی افراد حالشون خوب نیست خراب تر نکنیم حالشون رو ...