چرا بعضی یه جوری هستن ؟ 

چرا باید همیشه حواسم باشه چی میگم یعنی از همه جهت بسنجمش ؟ آخه چرا بعضی ها ذهنشون منحرف ِِ ؟ آخه من که نمیدونم ممکن از یه جهت دیگه برداشت کنند :/

تا یه کمک کنی فکر میکنند خبریه :/  یا نه سر به موضوع با دوستت داری صحبت میکنی یه حرفی میزنی فکر میکنه... چی بگم ...

یا نه حواست نیست یه لبخند میزنی دیگه هیچی باختی خخخ 

الان ذهنم مشغوله که نکنه دوستم یه جور دیگه فکر کنه :( 

خدایا چرا اینجوری شدم با هر چیز کوچیکی زود استرس میگیرم .. قبلا اینقدر شدید نبودم ..

اگه یه روز من راحت بودم با آسایش درس خوندم به همه شیرینی میدم ولی اون روز مثل اینکه نمیخواد برسه ...

#آرامش نیازمندم 💜

فکر کنم کم کم دارم دیوانه میشم 😑