حرفی ندارم جز اینکه کاش میشد یه آرامش بخش میتونستم به خودم بزنم :(


# شاید بی تاثیر نیست حالم به خاطر نزدیک شدن روزی که حالمو اینجوری کرده...

خدایا تو با همین کارات هم عشقی 💜

میدونی دیگه مثل قبل حال ِِ گریه و گِله کردن ندارم ..

فقط میدونی چیه ، هیچی ...