+نظرات خصوصی جواب میدم آخه الان حالم خوب نیست ..

راستی یه نظر عمومی هم اونو همزمان با خصوصی ها جواب میدم:)


#خسته ام از خسته شدن ..