نوشته  رو حذف کردم !

فقط پست های در انتشارم رو میذارم و بعد غیرفعال میکنم ..

شایدم غیر فعال کردم ، بعد پست ها نمیدونم یه کاریش کردم ..

فقط خبری که برام خوشحال کننده بود البته هنوز قطعی نشده اینکه هنوز جایگاهمو حفظ کردم :)