#وبم رو از یه سرور دیگه نگاه کردم ،،،چقدر خوشگله :) 

وقتی ناراحتم  ... 

به خودم میگم اگه اونی که میخواستم میشد همه چیز حل بود ؟ 

جواب ...... ولی حداقل دلم اینجوری ......!

دیشب تو خواب اینقدر گریه کردم که صبح بدنم درد میکرد :/

سالم و سلامت باشین 💜