چه خبر اینجا ؟

همه ناراحت ... حالا من یکی نخودی این وسط ...!

شما ها دیگه چرا ؟؟؟

دلم تنگ شده برای شوخی ها :)

چرا هر وبی میرم از خودم بدترن ؟

پست های خوبتون کجا رفته ...؟

به منم بگین چی شده شاید راه حلی پیدا شد ...

#موقت طور