میدونم که نگرانم ولی به روی خودم نیاوردم تا الان ...

نتیجه یه موضوع خیلی برام مهمه خیلییییییی....!

مربوط به سلامتیم میشه 

میشه برام دعا کنید ؟


#نمیخواستم بگم ولی خب دیگه گفتم ..