سلام گلم 💛

آروشا جون کجا چرا حذف کردی عزیزم ؟ :/

اصلا یه کاری کن بیا همین جا وب بزن :) یعنی چی دیگه نمی نویسی؟

دلت اومد بری ، تو دوست قدیمیم هستی 😢

دلم برای نظراتت  و این استیکرها 🌹💋 تنگ میشه دلم برای خودم تنگ میشه آخه چرا ؟ 

 همه دوست های قدیمی چرا دارن میرن تا من رفتم شما هم رفتین :(

راستی در مورد اون آهنگ که گذاشتم آره من خودمم ازش نتیجه گرفتم ، روحیه و انرژی بهم میداد :))

خواهش میکنم خوشحالم از این بابت 😘😘😘

نظرت چون خصوصی بود پست نوشتم ببین چقدر هواتو دارم 😀💜

#امیدوارم بیای به وبم و بخونی :)