داخل واحد بودم ، پیاده شدم تا پول رو با کارت حساب کنم ، کارت کشیدم خطا داد ،،، کیف پولمو از تو کیفم برداشتم که پول بدم ، چاره ای نبود ...

 آقاه برگشت گفت چند نفر ؟ گفتم یک نفر  

+پس اهل بیت چی ؟ ( نیمه گم شده 😅) 

 - گفتم ندارم 😶

+خب پیدا کن 😂  جلو اون همه آدم !

پول و دادم و رفتم ، منو میگن تو پیاده رو نیشم باز بود و خنده ام گرفته از اینکه اهل بیت رو چی کار کنم خخخ

همش خندم میگرفت ، با خودم می گفتم همین رو کم دارم فقط 😈😃

فکر کنم دیگه وقتش خخخخخخخخ  ( شوخی )

اگه دوستام فهمیده بودن که هیچی میگفتن آرام :) 

دیگه خواهشا جواب رد نده یا دعا نکن که نیان خواستگاریت ! 

ارامممم ایشالا عروس میشی من میدونم ببین خدا هم داره با واسطه نشونه بهت میده ..

منو روانی میکردن 😐

آرام چی شده تا چند روز پیش که همش درس :/ 


#خحالتم نکشیدم 😀 دختر هم دخترهای قدیم ----> اینو بهم میگفتن کمتر بخند ، ذوق مرگ نشو اینقدر 😍 حالا کو تا نیمه گمشده ؟

پ.ن: عکس هم گذاشتم یه ذره شوخی کنم 💜

پ.ن: خدایا منو به راه راست هدایت کنD: میخوان گولم بزنند ، نذاریا خخ