برنامه امشب که در مورد رتبه ها بود و نحو چیدن رشته ها رو فردا میذارم :) 

حالا هم بخوابین 😹 ولی شرمنده منتظرتون گذاشتم حال نوشتن ندارم ...


شوخی بیش نبود پست قبلی خواستم خوشحال بشین کمتر غصه رتبه و این چیزا بخورین 💜


#موقتی