+عین لشکر شکست خورده چرا هستی ؟

-هیچی ..

+نه بگو ببینم ؟ دلت رو کی بُرده ؟

-بگو دلت رو چی بُرده ؟

+خب

- داشتم به این فکر میکردم چه فیلد رو انتخاب میکردم مثلا قلب و عروق و نوروسرجری ، چشمی ، زیبایی و پلاستیک و ...

+راستش رو بگو 😅

-به این فکر میکردم من هیچی بلد نیستم و هیچی نمیشم ..

+شوخی بود دیگه ؟ 😐

-نه ، حس درس ندارم ، مطالعه .. 

+واقعا اگه رسیده بودی همه چیز حل بود ؟

-به جان خودم حل بود :) الان که فکر میکنم آره ! حداقل از فرط خستگی فقط به یه چیز فکر میکردم تموم شدن درس و آزمون دادن . اصلا همین که سر عمل خودم به تنهایی برم کلی هیجان انگیز برام :) اصلا عشق میکنم چیه فکر میکنند به خاطر اسم دکتر نه واقعا همین که هر مریضی میاد یه لبخند داره بعضی مواقع هم شوخی باهام میکنند  و بعد هم تشکر ، اصلا اینا به کنار کلی بی خوابی میکشی عشقه:)  احساس میکنم ساخته شده بودم برای اینکارا .. تازه دیر هم ازدواج میکردیم اصلا کی ازدواج میکرد !

+عقلت سالمه ؟ 

-نه به خدا احساس میکنم کم کم دارم دیونه و افسرده میشم :(

+ ...

-وقتی به خیلی چیزا فکر میکنم میگم من به چه امیدی زنده ام ؟:/