#من باورت دارم :)


شنیدین میگن اگه دنبال چیزی باشی ازت فرار میکنه و برعکس از هر چی فرار کنی ، دنبالت میاد؟ 

چون هر دو حالت نشون دهنده اینکه ایمان و باور شما کاهش یافته ، پس ما باید ایمان داشته باشیم ، وقتی قدرت ایمان ما افزایش پیدا کنه ، بلافاصله قدرت پدیدار شدن افزایش و به مرحله ظهور می رسه !

@قطعه ای از یه کتاب 

*باورم ؟ 

دوست دارم جمله پر رنگ رو هزار بار تکرار کنم و بارها بشنوم 💛


پ.ن: فقط شب ها میام نت ، کمتر هم پست بذار مگه درس نداری ؟ ----> مخاطب خودم 😈

نظرات هم جواب میدم به زوودی :)