بهم گفت منم یکی از دوستام مثل تو هست رشته اش و خوشبختِ یادم بهم گفت تغییر کن :) قول دادم بهترین نمرات رو داشته باشم ولی تغییر نکردم :/ دلم میخواد منم فقط سه ساعت شب بخوام و بقیه اش درس و تحقق داشته باشم ( با علاقه و شوق بخونم )، دلم میخواد منم دو یا شایدم سه تا زبان خارجه بلد باشم ، دلم میخواد ورزش برم. دلم صاف نشده با خودم شاید خودمو مقصر میدونم یا نه شاید دلم میخواست برم یه گوشه فقط گریه کنم حتی اگر بهم میدادن چیز رو که میخواستم . آره راست میگفت وب و پاسخ به نظرات ذهن ادمو مشغول میکنه ،،، حکایت منم این بود ، خواستم با خودم بجنگم ، دلم خواست قهر کنم ، دلم میخواست یکی بهم بگه آرام فقط بگه آرام،،، تو دلم موند آخه انتظار نشدن رو نداشتم :( ولی نمیذارم حتی اگه آخرین روز زندگیم باشه ! یه گام برداشتم چند هفته هست دارم یه کتاب خوب میخونم اولش سخت بود برام ولی نمیدونم چرا دوست دارم هر روز بخونمش :))) یه گام دیگه ام،، میدونم سخت اون چیزی نیست جز فاصله بین من و وبم میدونم سخته برام ولی میتونم اگه بخوام 🍭 سلامتی خودش میاد 💜 خداجون^__^ #از همین ساعت :)) دوستتون دارم بهترین ها رو براتون میخوام 🌷