هرگز از کسانى که بهت حسودى می کنن متنفر نباش..🌵

بلکه به حسادت شون احترام بذار 🍁

این ها همون هایى هستن که فکر می کنن شما ازشون بهترید!


#

چرا حسادت ؟ 

پ.ن1: یه دختر باید مثل پروانه زیبا باشه🌼

زیبا وقت دیدن👰

سخت وقت گرفتن 💛

+ قشنگه  مگه نه ؟ :)

پ.ن2:  داخل فروشگاه بودم یه لباس پوشیدم خیلی بهم میاد ❤مغازه داره خانومه گفت خیلی خانوم شدی :) همه اینجوری بودن 😍  منم اینجوری 😳😃

پ.ن 3: میخوام یه چالش بذارم الان نمیگم ولی یه جور تصور و حالت انرژی مثبت داره 😘

پ.ن4:قرار شده مثلا شب ها بیام 😀

پ.ن5:عه راستی عیدتونم مبارکککک🍃🌼

پ.ن6:

پروردگارا 💙 

اگر در این دنیا کسی است که تاب دیدن خوشبختی مرا ندارد ،

انچنان خوشبختش کن که خوشبختی مرا فراموش کند !