#همه مون اینجوری هستیم حتی شما 😅

پ.ن: وای یه چیز رو فهمیدم تازه ،،، روزی من داشتم کمک میدادم بعد دیدم این پسره داره بهم میگه فلان کار رو بکن و درس بخون و این حرفا  .. سر کیس مهمی هم بود خلاصه منم گفتم این دیگه کیه 😂 نه جوون هم بود خجالت می کشیدم ازش سوال چند تا بپرسم ، سوال درسی به جان خودم میخواستم بپرسم  بعد گفتم ولش کن حالا یه چیزی میگه منم که نمیفهمم خخ  زشته بگم توضیح بیشتر بده ولی توضیح میدادا ،،،  یه دو سه تا راهنمایی هم  کرد منم فقط سرمو تکون میدادم  ،،،  بعد فهمیدم آقا ، رتبه داره 😮 از این وارده های رشته ... الان میگم خاک برسرم چرا نپرسیدم شما از چه کتابی استفاده میکنید ...😞  سوال در مورد نحوه کار بپرسم :/


راستی چرا فقط لایک میکنید ؟ 😎 نکنه فقط حاضری میزنید؟