میخواستم پست پزشکی بذارم با خودم گفتم چی بذارم :/

این همه من پست خوب گذاشتم 😅 ( اعتماد به سقف 😍)

یه ذره هم شماها کامنت خوب بذارین حالمون خوبه بشه ، فکر کنم حالم کم کم داره گرفته میشه و انرژی تموم  ،،،چون میخوام یه چهار روز نباشم 😶 

شایدم غیرفعال کردم یه جور قهر الکی شاید حالم بهتر شد 😑 

راستشو بگم  دیشب کلی گریه کردم ... 

#ناشناسم قبول :))))


# پست بدون لایک :) البته تا الان 3