من مغرورم؟؟

آیا احساس میکنید پستام یه ذره خود نمایی هست ؟؟

جوابش برام مهمه ناشناس هم بگین هیچ مشکلی نداره !!!

#

توضیح بدم کامل 

مغروری یه چند وقتی میخواستم پست کنم آخه تو واقعیت بعضیا یه جور رفتار میکنند انکار من مغرورم ،،، ولی من همین آرام فقط یه ذره سکوتم بیشتره .. گفتم نکنه اینجا همین جوری باشم هی یادم میرفت پست کنم !

خیلی ناراحت بودم در این رابطه گفتم یه سوالی امشب بکنم چون نوشته ای نداشتم :)

در مورد خودنمایی پستام

من دوست ندارم جوری دیده بشم که فکر کنید من خیلی خوبم و من عالیم و بهتر از من نیست همش ترس از اینو داشتم باور کنید شاید عجیب باشه ولی نخواستم که خیلی خوب دیده بشم !

تو واقعیت هم همین طور دوست دارم خود آرام باشم با نقض هام  ( یه پست هم در این رابطه بذارم )

میگم نکنه یه جور دیده بشم در واقعیت و حتی مجازی که نکنه عالی به نظرم بیام بعد بگین اینکه عالی نبود یعنی ترجیح میدم اولش خودم باشم تا برتر از خودم !

البته یه بحث های هم تو واقعیت پیش اومد که بگذریم ...